1997-2001 m. Leonora Kuisienė studijavo Kauno aukštesniojoje meno mokykloje, kur įgijo dailės pedagogikos kvalifikaciją. 2003-2010 m. L. Kuisienė gyveno Jungtinėje Karalystėje, čia užsiėmė neformaliu meniniu vaikų ugdymu. Nuo 2010 m. dirba meninės knygrišystės srityje. Šiuo metu menininkė gyvena ir kuria Kaune.
Nuo 2013 m. Leonora Kuisienė yra dalyvavusi šiose parodose: 2014 ir 2016m. dalyvavo bendrose knygryšystės parodose tarptautinėje taikomojo meno mugėje “ Craft Vilniaus”.
Kūrybinė raiškos forma- knyga, objektas, daugeliu atveju dailininkė ieško tradicinei knygos įrišimui naudojamų odinių viršelių apdirbimo technologijų galimybių ir įvairovės. Knygų viršeliai yra kuriami ciklais, išlaiko temos vystymą keliais lygmenimis: filosofijos, psichologijos ir mitologijos, suteikiant kiekvienam lygmeniui simbolinę prasmę.
Paklausta, kada susidomėjo knygryšystės menu, Leonora Kuisienė teigia: “Su meniškai įrištomis knygomis susipažinau studijų metais, kai studijavau meninės odos kurse. Tačiau gilesnė ir artimiausia knygrišystės amato raiška ėmė formuotis, kai išvykau į Jungtinę Karalystę, kur turėjau galimybę susipažinti su kiek kitokiais nei Lietuvoje matytais knygų įrišimais. Taip gana pasyviai pats gyvenimas ir aplinkybės dailės pedagogikos perspektyvas išstūmė į antrą planą ir įtraukė į nuolatinę kūrybinių paieškų būseną.“ Nuo 2010 m. galutinai susiformavo autorės meninės veiklos kryptingumas, kūrybos raiškos forma. Ja tapo šiuolaikinė knyga, kuri vadinama eksperimentine knyga, autorė pasinėrė į meninės knygrišystės pasaulį, kuriame nuolat derina archaiką ir modernumą.
Leonora Kuisienė