Doc. dr. Remigijus Venckus – šiuolaikinių medijų kūrėjas ir vizualiųjų menų kritikas, menotyrininkas ir medijų menininkas. 2014 m. Vilniaus dailės akademijoje ir Lietuvos kultūros tyrimų institute apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Jacques’o Derrida dekonstrukcijos taikymas video meno tyrimui“.
AKADEMINIS DARBAS. Doc. dr. Remigijus Venckus yra Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros docentas, bei  Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU) Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto docentas ir direktorius. Anksčiau dėstė Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Filosofijos ir kultūros studijų katedroje, Šiaulių universiteto Menų fakulteto Audiovizualinio meno, Dailės bei Dizaino katedrose, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Dizaino katedroje.

Šiuo metu Vytauto Didžiojo universitete dėsto meno kūrybos ir tyrimų disciplinas bakalauro programų studentams: Kūrybines industrijas ir vizualumą, videomeną, naujųjų medijų meno įvadą, meninį tyrimą, performansų ir instaliacijų meną, audiovizualines technologijas bei audiovizualinio meno pagrindus. Nuo 2014 m. dėsto audiovizualinį tyrimą, o nuo 2015 m. elektroninę produkciją bakalauro studijų programai Muzikos produkcija (Music Production) Centrinio Lankašyro universitete (University of Central Lancashire ir Vytauto Didžiojo universiteto bendrai vykdomos studijos). Magistro studijų programoje kartu su kolegomis dėsto kūrybinių industrijų ir vaizduotės gamybos, kūrybinių industrijų ir populiariosios kultūros disciplinas. Anksčiau dėstė šias disciplinas: Vilniaus universitete – audiovizualinę kultūrą; Vilniaus dailės akademijoje – grafinį dizainą, fotografiją, ekrano kultūrą ir videomeną; Šiaulių universitete – meno semiotiką, videomeną, medijų projektą, kino istoriją, interneto technologijas, Vytauto Didžiojo universitete – viešosios komunikacijos technologijas ir inovacijas.
Doc. dr. Remigijus Venckus yra 14-os mokslo straipsnių, 3-jų mokslo pranešimų, skelbtų tarptautinėse konferencijose, ir 14-os mokslo pranešimų, skelbtų respublikinėse mokslo konferencijose, autorius.
MEDIJŲ MENININKO VEIKLA. Doc. Dr. Remigijus Venckus taip pat yra medijų menininkas, dažniausiai kuriantis fotografijos meną. Šiuo metu jis dirba Kazimiero Simonavičiaus universitete.

Pagrindinė kūrybos tema: atmintis, laikas ir individuali patirtis bei vyriško kūno bei seksualumo interpretacijos. 2010 m. atstovavo Lietuvą tarptautinėje erotinio vizualiojo meno parodoje (Lenkijos nacionaliniame muziejuje). Dalyvavo 26-iose tarptautinėse parodose ir 17-oje respublikinių. Surengė 25 autorines parodas Lietuvoje ir 2 – Lenkijoje.
MENO KRITIKO VEIKLA. Lietuvoje doc. dr. Remigijus Venckus žinomas kaip meno kritikas, recenzuojantis šiuolaikinio meno parodas ir rašantis apie tapybą, fotografiją ir videomeną. Jo parengtos kritinės recenzijos apie žinomus Lietuvos ir Vakarų pasaulio menininkus lydi parodas ne tik Lietuvoje, bet ir Danijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje, etc. Nuo 2008 m. menininkas yra tarptautinio vaizduojamųjų menų festivalio „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“ meno kritikas. 2007–2014 m. iš viso parengė ir paskelbė 104 kritines recenzijas apie pasaulyje garsių lietuvių ir užsienio kūrėjų meną.
Doc. dr. Remigijus Venckus yra 139 straipsnių apie meną ir kultūrą, autorius, taip pat pirmojo vadovėlio apie videomeną lietuvių kalba autorius („Videomeno dekonstrukcija“, 2008 m.), metodinio leidinio, skirto kūrybiniam darbui, naudojant audiovizualines priemones neįgaliųjų ugdyme, bendraautorius („Kūrybiškumas ir socialinė integracija“, 2009).